योग्य जोडीदार कसा निवडावा ?

तसं म्हणायला गेलं तर हा प्रश्नच अवघड आहे. कोणी म्हणेल की या प्रश्नला उत्तरच नाहीये, हा तर योगायोग असतो. पण असं म्हणणे हार माण्याजोग आहे.
जोडीदार निवडण्यासाठी आधी तुम्हाला तुम्ही स्वतः कोण आहात व जीवनातील तुमच्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेणे गरजेच आहे. तुम्हाला कोण आवडते हे जितक महत्वाचं आहे, तितकच महत्वाच आहे कि तुमच्यासाठी कोण योग्य आहे. तुमच्यासाठी योग्य कोण हे तुम्ही स्वतः खूप चांगल्याप्रकारे शोधू शकाल.

Continue reading “योग्य जोडीदार कसा निवडावा ?”